Tổ Sử-Địa- GDCD
HÌNH ẢNH GIÁO VIÊN - Ngày đăng: 09/09/2014
Cô giáo: Nguyễn Thị Thanh Hiền - Tổ Trưởng

            

             DANH SÁCH CBGV TỔ LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ-GDCD

(2014-2015)
 
STT
Họ và tên
Ghi chú
1
Nguyễn Thị Thanh Hiền
Tổ trưởng, GV GDCD
2
Chu Thị Dàng
Tổ phó, GV Sử
3
Vũ Thị Bích
GV Sử
4
Nguyễn Trung Thành
GV Sử
5
Võ Thị Thanh Tâm
GV Sử
6
Nguyễn Thị Thanh Hư­ơng
GV Địa
7
Nguyễn Thị Mai
GV Điạ
8
Nguyễn Thị Hạnh
GV Địa, nhóm trưởng Địa Lí
9
Nguyễn Thị Thanh Hoa
GV Điạ
10
Nguyễn Thị Kim Oanh
GV Địa
11
Nghiêm Thị Tuyết
GV Địa, Th.S
12
Nguyễn Thế Quang
P Hiệu tr­ưởng, GDCD,Th.S
13
Tô Thị Hà Thanh
GV GDCD
14
Trần Thị Thanh
GV GDCD
->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?