Tổ Văn
HÌNH ẢNH GIÁO VIÊN - Ngày đăng: 09/09/2014
Cô giáo: Phạm Thị Mai Uyên - Tổ Trưởng

           

DANH SÁCH CBGV TỔ NGỮ VĂN

 (2014-2015)
 
STT
Họ và tên
Ghi chú
1
Phạm Thị Mai Uyên
Tổ trưởng, GV Văn, Th.S
2
Phạm Hà Thanh
Tổ phó, GV Văn
3
Cao Văn Hạnh
GV Văn, Th.S
4
Bế Thị Kim Nhung
GV Văn,  Th.S
5
Vũ Thị Hư­ờng
GV Văn
6
Tạ Thị Liên Phư­ơng
GV Văn
7
Nguyễn Thuý Ngà
GV Văn
8
Phạm Thị Bích Ngọc
GV Văn, Th.S
9
Nguyễn Thị Thu Hồng
GV Văn
10
Nguyễn Thị Thu Huyền
GV văn, Th.S
11
Đặng Thị Việt Hà
GV văn
12
Nguyễn Thị Phư­ơng Lan
GV Văn,  Th.S
13
Nguyễn Xuân Hảo
GV Văn,  Th.S
->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?