Tổ Tin học-GDQP
HÌNH ẢNH GIÁO VIÊN - Ngày đăng: 09/09/2014
Thầy giáo: Phạm Ngọc Toàn - Tổ Trưởng

                       

                           DANH SÁCH CBGV TỔ TIN HỌC-GDQP

(2014-2015)
 
STT
Họ và tên
Ghi chú
1
Phạm Ngọc Toàn
Tổ trưởng, GV Tin
2
Trần Thị Minh Hoài
Tổ phó, GV Tin
3
Nguyễn Thị Bắc Hà
GV Tin
4
V­ương Thị Diệu Mai
GV Tin
5
Vũ Hữu Thắng
GV Tin, Th.S
6
Lê Tuấn Bình
GV GDQP, Nhóm trưởng GDQP
7
Nguyễn Ngọc Toàn
GV GDQP
8
Ngô Quang Điệp
GV GDQP

 

->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?