Tổ Sinh-Công nghệ-TD
HÌNH ẢNH GIÁO VIÊN - Ngày đăng: 09/09/2014
Cô giáo: Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổ Trưởng

            

DANH SÁCH CBGV TỔ SINH-CN-TD

(2014-2015)
 

 

STT
Họ và tên
Ghi chú
1
Nguyễn Quốc Hùng
 H.tr­ưởng, Sinh, ThS
2
Nguyễn Thị Phư­ơng Thảo
Tổ trưởng, Sinh
3
Nguyễn Gia Khánh
Tổ phó, Thư ký HĐSP, GV Sinh
4
Bùi Thị Hà
GV Sinh
5
Nguyễn Thị Minh Vân
GV Sinh
6
Đỗ Thị Thanh Hiên
GV Sinh, Th.S
7
Đinh Thanh Tú
GV Sinh-Hóa, Th.S Hóa Học
8
Đặng Tú Anh
GV Sinh
9
Nguyễn Thị Diễm Hồng
GV T.Dục
10
Phạm Thị Sen
GV T.Dục
11
Nguyễn Minh Hải
GV T.Dục
12
Nguyễn Công Bảo
GV T.Dục
13
Hoàng Văn Tân
GV T.Dục
->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?