Tổ Hóa học-TBDH
HÌNH ẢNH GIÁO VIÊN - Ngày đăng: 09/09/2014
Thầy giáo: Vũ Văn Khải - Tổ Trưởng

                               

                           DANH SÁCH CBGV TỔ HÓA HỌC-TBDH

 (2014-2015)
 
STT
Họ và tên
Ghi chú
1
Vũ Văn Khải
Tổ trưởng, GV Hóa
2
Bạch Thị Tú Anh
T.phó, GV Hoá
3
Nguyễn Thị Ngọc Lan
GV Hoá
4
Nguyễn Thị Thanh H­ương
GV Hoá
5
Nguyễn Thị Xuân Mai
GV Hoá
6
Trần Phư­ơng Dung
GV Hoá
7
Hoàng Thị Kiều Phư­ơng
GV Hoá
8
Nguyễn Thị Hồng Điệp
GV Hoá,  ThS
9
Nguyễn Thị Hoa
GV Hoá
10
Đoàn Thị Vân Anh
G.V Hóa
11
Vũ Thị Hoài Anh
Thiết bị dạy học, Cử nhân
->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?