Tổ Lý - KTCN
HÌNH ẢNH GIÁO VIÊN - Ngày đăng: 09/09/2014
Cô giáo: Đào Thị Lan - Tổ Trưởng

 

        DANH SÁCH CBGV TỔ VẬT LÍ-KTCN

(2014-2015)
 
STT
Họ và tên
Ghi chú
1
Đào Thị Lan
Tổ Trưởng, GV Lý
2
Trần Thị Thu La
Tổ phó, GV Lý
3
Vũ Thị Thoa
GV Lý
4
Nguyễn Thị Thu H­ương
GV Lý
5
Phạm Đình Thuật
GV Lý
6
Nguyễn Thị Diệu Hằng
GV Lý
7
Nguyễn Thị Hằng
GV Lý
8
Trần Thị Thanh Vân
GV Lý
9
Đinh Thị Huyền Minh
GV Lý, Th.S
10
Mai Hoàng Anh
GV Lý
11
Trịnh Thị Hằng
GV Lý
12
Đào Thị Kim Oanh
GV KTCN
13
Vũ Thị Nga
GV KTCN
14
Nguyễn Huy Thanh
GV KTCN
15
Vũ Hồng Sơn
GV KTCN
 
->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?