Tổ Ngoại ngữ
HÌNH ẢNH GIÁO VIÊN - Ngày đăng: 09/09/2014
Cô giáo: Nguyễn Thúy Hiền - Tổ Trưởng

           

                   DANH SÁCH CBGV TỔ NGOẠI NGỮ

(2014-2015)
 
STT
Họ và tên
Ghi chú
1
Nguyễn Thuý Hiền
Tổ trưởng, GV Anh văn
2
Vũ Thị Hồng Hạnh
Tổ phó, GV Anh văn
3
Nguyễn Thị Thu Phư­ơng
GV Anh  văn
4
Nguyễn Thị Mai
GV Anh văn
5
Lê Hoàng Yến
GV Anh văn
6
Tuấn Thị Lý
GV Anh văn
7
Đặng Kim Anh
GV Anh văn
8
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
GV Anh văn
9
Nguyễn Thị Hợp              
GV Anh văn
10
Bạch Thị Diệp Liễu
GV Anh văn
11
Phạm Thị Kim Anh
GV Anh văn
12
Nguyễn Thị Bích Thảo
GV Anh văn
13
Nguyễn Quỳnh Trang
GV Anh văn
->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?