Ban giám hiệu
PHÂN CÔNG GIÁM HIỆU PHỤ TRÁCH CÁC LỚP - TỔ CÔNG TÁC TỪ NĂM HỌC 2015 – 2016 - Ngày đăng: 11/08/2015
Phân công công tác phụ trách các Tổ và lớp trong Ban giám hiệu. . .

       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

      TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - HÀ ĐÔNG

    PHÂN CÔNG GIÁM HIỆU PHỤ TRÁCH CÁC LỚP - TỔ CÔNG TÁC

TỪ NĂM HỌC 2015 – 2016

 
  STT

 

GIÁM HIỆU PHỤ TRÁCH

 

LỚP

TỔ CÔNG TÁC

1

Nguyễn Quốc Hùng

Khối 10

Tổ Văn Phòng

2

Nguyễn Thế Quang

Khối 12

Tổ Ngữ văn + Tổ Sử - Địa - GDCD

+ Tổ Ngoại ngữ

3

Lê Văn Phương

 

Tổ Vật lý - KTCN + Tổ Hoá học

4

Nguyễn Gia Khánh

 Khối 11

Tổ Sinh - KTNN - Thể dục 

 + Tổ Tin học - GDQP
 
->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
CÁC TIN KHÁC
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?