Tổ Văn phòng
HÌNH ẢNH CÁN BỘ - NHÂN VIÊN- Ngày đăng: 09/09/2014
Tổ trưởng: Cô Nguyễn Thị Mai Phương

        DANH SÁCH CBNV TỔ VĂN PHÒNG

(2014-2015)
 
STT
Họ và tên
Ghi chú
1
Nguyễn Thị Mai Phương
Tổ trưởng, Văn thư-Thủ quỹ, Cử nhân
2
Vũ Bảo Vĩnh
Tổ phó, Nhân viên
3
Lê Thị Lý Triều Oanh
Phụ trách Thư viện, Cử nhân
4
Nguyễn Thị Thanh Minh
Nhân viên, Cử nhân
5
Trần Thị Dung
Nhân viên
6
Nguyễn Văn Thủy
Bảo vệ
7
Phan Huy Thắng
Lái xe
8
Lê Thị Thu Hiền
Phụ trách Y tế trường học, Cử nhân
9
Phạm Văn Thắng
Bảo vệ
10
Đào Văn Bình
Bảo vệ
->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?