Tổ Toán
HÌNH ẢNH GIÁO VIÊN - Ngày đăng: 01/11/2014
Thầy giáo: Phan Minh Lực - Tổ Trưởng

 

 

DANH SÁCH CBGV TỔ TOÁN

(2014-2015)
 
STT
Họ và tên
Ghi chú
1
Lê Văn Ph­ương
P. H.tr­ưởng, Th.S
2
Phan Minh Lực
Tổ trưởng, Th.S
3
Trư­ơng Thị Thu Thuỷ
GV Toán
4
Nguyễn Thị Minh Hiền
GV Toán
5
Huỳnh Nh­ư Hoa
GV Toán
6
Nguyễn Thị Mai H­ương
GV Toán
7
Bùi Minh Hằng
GV Toán
8
Nguyễn Thị Tâm
GV Toán
9
Vũ Thị Hồng Ph­ương
Tổ Phó, Toán
10
Nguyễn Thị Thanh Tâm
GV Toán, Th.S
11
Phạm Thị Thanh Tâm
GV Toán
12
Nguyễn Lan H­ương
GV Toán
13
Mai Thị Hảo
GV Toán
14
Nguyễn Thị Hoà
GV Toán
15
Đoàn Thị Kim Oanh
GV Toán, Th.S
16
L­ưu Thị Hạnh
GV Toán, Th.S
17
L­ương Thị Thu Hà
GV Toán, Th.S
18
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
GV Toán, Th.S
19
Nguyễn Thị Hạnh
GV Toán, Th.S

 

 
->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?