Thông báo
KÊT QUẢ ĐIỂM THI ĐẦU VÀO IELTS TRƯỜNG LÊ QUÝ ĐÔN- HÀ ĐÔNG - Ngày đăng: 24/08/2022
Nhà trường thông báo kết quả kiêm tra IELTS đầu vào tới các em học sinh....

 Toàn bộ văn bản TẢI TẠI ĐÂY.

->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?