LỊCH TẬP TRUNG HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2022 – 2023- Ngày đăng: 11/08/2022
Lịch tập trung học sinh.....

 LỊCH TẬP TRUNG HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2022 – 2023

1.     Khối 11, 12: Thời gian 8h, Thứ 4, ngày 31/8/2022

-         Ổn định tổ chức lớp đầu năm

-         Học nội quy học sinh

-         Cử học sinh dự Lễ Khai giảng (mỗi lớp 20 học sinh)

-         Vệ sinh lớp học

2.     Khối 10: Thời gian 14h, Thứ 4, ngày 31/8/2022

-         Xem biên chế lớp

-         Tập trung tại sân trường

-         Gặp giáo viên chủ nhiệm trên lớp để ổn định tổ chức lớp, học nội quy, chuẩn bị cho Lễ Khai giảng.

-         Nhận đồng phục học sinh

->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?