Tuyển sinh 2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐẦU VÀO LỚP QUỐC TẾ DÀNH CHO KHỐI 10 NĂM HỌC 2022 - 2023- Ngày đăng: 11/08/2022
..Mục đích: Đánh giá trình độ của học sinh tại thời điểm bắt đầu năm học, phục vụ việc giảng dạy và kèm cặp học sinh; ...Hình thức thi: Trực tiếp - Mô phỏng kỳ thi IELTS kiểm tra 3 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc;

 TOÀN BỘ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐẦU VÀO TẢI TẠI ĐÂY.

->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?