BÁO CÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN- Ngày đăng: 24/07/2022
Danh mục SGK10 năm học 2022-2023 trương THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông đề xuất lựa chọn....

 TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN – HÀ ĐÔNG

BÁO CÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10

CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN

STT
Tên sách
Tên bộ sách lựa chọn
1
Ngữ văn 10

Kết nối tri thức với cuộc sống

2
Toán 10
Cánh diều
3

Tiếng Anh 10

Tiếng Anh 10 Global Success

4

Giáo dục thể chất 10

Cánh diều
5
Lịch sử 10
Cánh diều
6
Địa lí 10

Kết nối tri thức với cuộc sống

7
Giáo dục kinh tế và

pháp luật 10

Kết nối tri thức với cuộc sống

8
Vật lí 10

Kết nối tri thức với cuộc sống

9
Hóa học 10
Cánh diều
10

Sinh học 10

Cánh diều
11
Tin học 10

Kết nối tri thức với cuộc sống

12
Âm nhạc 10

Kết nối tri thức với cuộc sống

13

Công nghệ 10

Cánh diều
14

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10

Kết nối tri thức với cuộc sống

15

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

NXB Giáo dục Việt Nam

 

 Người lập biểu                                                            HIỆU TRƯỞNG

 
 
 

Nguyễn Trung Thành                                                  Nguyễn Gia Khánh

      0982090176

->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?