Thông báo
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2022- Ngày đăng: 18/07/2022
...Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2022...

 Toàn bộ VĂN BẢN CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2022 tải tại đây.

->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?