Chuyên san học tập
CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TẬP TRONG THỜI GIAN NGHỈ TRÁNH DỊCH- Ngày đăng: 16/03/2020
Các chủ đề bài tập Ôn tập ... các em vào tải bài....

TUẦN 1 (09/3-14/3) - LỚP 12

LÝ:  ĐỀ ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM TÁN SẮC VÀ GIAO THOA ÁNH SÁNG

ĐỊA LÝ: CHUYÊN ĐỀ: MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP

ANH:  TEST TUẦN 1

 

GDCD: CÂU HỎI LUYỆN TẬP BÀI 7, TIẾT 1,2

 

SINH: CHỦ ĐỀ: GEN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA GEN 

 

LỊCH SỬ

MIỀN NAM CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT

 

VĂN: VỢ NHẶT- Kim Lân

 

TOÁN: BÀI TẬP TUẦN 1

 

 

TUẦN 2 ( 15/3 - 22/3 )

 

ANH LỚP 11-T1  -- ANH LỚP 11-T2  -- ANH LỚP 12

 

ĐỊA LỚP 11 ----  ĐỊA LỚP 12

 

LÝ QUANG PHỔ   --    LÝ LỚP 11   ---    LÝ LỚP 12

 

TOÁN LỚP 12VĂN ÔN NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH

 

SINH 11    ----    SINH 12

 

GIẢI TICH 12   ------    HÌNH HỌC 12

 

SỬ 12

->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?