QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - HÀ ĐÔNG 2020- Ngày đăng: 03/01/2020
Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của trương THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, theo quy định tại nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ....

 Toàn bộ văn bản về QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ  tải tại đây.

->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?