TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2019- Ngày đăng: 07/10/2019
Thực hiện theo Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính.

 TOàn bộ dự toán thu chi ngân sách quý 3 -2019 , tải tại đây.

->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?