QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - HÀ ĐÔNG 2019- Ngày đăng: 08/01/2019
Quyết định ban hành quy chế và toàn bộ quy chế chi tiêu nội bộ 2019.

 Toàn bọ nội dung văn bản tải tại đây.

->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?