GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019- Ngày đăng: 14/01/2019
Quyết định v/v giao dự toán ngân sách nhà nước 2019.

 Toàn bộ văn bản tải tại đây.

->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?