Thông báo
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ- Ngày đăng: 23/10/2018
Sổ liên lạc điện tử là phần mềm kết nối thông tin giữa nhà trường và phụ huynh học sinh, giúp cho phụ huynh học sinh có thể theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của con em mình một cách chính xác và nhanh nhất.
 Toàn bộ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG tải tại đây.
->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?