CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2016- Ngày đăng: 30/11/2016
...Tổ chức thi học kỳ I từ 07/12 đến 17/12/2016. Hoàn thành đánh giá xếp loại học sinh về 2 mặt giáo dục vào ngày 22/12/2016. Phân công giảng dạy, sắp xếp TKB cho học kỳ II, thực hiện từ 26/12/2016...

 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2016

 1. Duy trì nề nếp trường học:

- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện Nội qui của trường đối với học sinh. Giữ gìn an ninh trường học và cảnh quan sư phạm của trường.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp, hồ sơ chuyên môn, việc thực hiện phân phối chương trình đối với giáo viên, sao cho kết thúc học kỳ I vào 24/12/2016.

2. Các tổ, nhóm chuyên môn tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn. Lập kế hoạch và thống nhất nội dung ôn tập, kiểm tra học kỳ I cho học sinh theo đúng chuẩn kiến thức kỹ năng.

3. Tổ chức thi học kỳ I từ 07/12 đến 17/12/2016. Hoàn thành đánh giá xếp loại học sinh về 2 mặt giáo dục vào ngày 22/12/2016. Phân công giảng dạy, sắp xếp TKB cho học kỳ II, thực hiện từ 26/12/2016.

4. Tổ chức hoạt động tập thể chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân.

5. Tổ chức tham quan, ngoại khóa cho học sinh khối 12 vào ngày 24/12/2016

6. Tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ cuối năm 2016. Thanh lý số tài sản cũ hỏng, hết hạn sử dụng. Tiếp tục hoàn thiện CSVC đáp ứng nhiệm vụ dạy - học.

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?