Thông báo
SỐ CON ĐIỂM TỐI THIỂU THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC 2014 - 2015- Ngày đăng: 29/10/2014
Theo qui định con điểm tối thiểu từng môn học của Bộ GD&ĐT, qua PPCT và thống nhất của các Tổ, Nhóm chuyên môn. Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông thống nhất quy định các con điểm .....

 TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - HÀ ĐÔNG

SỐ CON ĐIỂM TỐI THIỂU THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC 2014 - 2015
 
 
Môn

 

Học
kỳ

 
Khối
 
Hệ số 1
 
Hệ số 2

 

 Điểm
Học kỳ

 
Ghi chú
 
Miệng
 
15'
 
CB
 
NC
 
CB
 
NC
 
CB
 
NC
Toán
I
10
 
1
 
4
 
3
1
 
11
 
1
 
4
 
3
1
 
12
 
1
 
4
 
3
1
 
II
10
 
1
 
4
 
3
1
 
11
 
1
 
4
 
3
1
 
12
 
1
 
4
 
3
1
 

Vật

I
10
1
1
2
3
1
1
1
 
11
1
1
2
3
1
1
1
 
12
1
1
2
3
1
2
1
 
II
10
1
1
2
3
1
2
1
 
11
1
1
2
3
1
2
1
 
12
1
1
2
3
1
2
1
 

Hóa
học

I
10
1
1
2
3
2
2
1
1 điểm TH hệ số 1
11
1
1
2
2
2
2
1
1 điểm TH hệ số 1
12
1
1
2
3
2
2
1
1 điểm TH hệ số 1
II
10
1
1
2
2
2
2
1
1 điểm TH hệ số 1
11
1
1
2
3
2
2
1
1 điểm TH hệ số 1
12
1
1
2
2
2
2
1
1 điểm TH hệ số 1

Sinh
học

I
10
1
 
2
 
1
 
1
1 điểm TH hệ số 1
11
1
 
2
 
1
 
1
1 điểm TH hệ số 1
12
1
 
2
 
1
 
1
1 điểm TH hệ số 1
II
10
1
 
2
 
1
 
1
1 điểm TH hệ số 1
11
1
 
2
 
1
 
1
 
12
1
 
2
 
1
 
1
 

Công
nghệ

I
10
1
 
2
 
1
 
1
1 điểm TH hệ số 1
11
0.5
 
2
 
1
 
1
 
12
0.5
 
2
 
1
 
1
 
II
10
1
 
2
 
2
 
1
1 điểm TH hệ số 1
11
0.5
 
2
 
1
 
1
 
12
0.5
 
2
 
1
 
1
 

Tin
học

I
10
1
 
2
 
2
 
1
HS2 có 1 điểm TH
11
1
 
2
 
1
 
1
 
12
1
 
2
 
1
 
1
HS2 kiểm tra TH
II
10
1
 
2
 
2
 
1
HS2 có 1 điểm TH
11
1
 
2
 
1
 
1
HS2 kiểm tra TH
12
1
 
2
 
1
 
1
 

Ngữ
văn

I
10
1
1
3
4
3
3
1
 
11
1
1
3
4
3
3
1
 
12
1
1
3
4
3
3
1
 
II
10
1
1
3
4
3
3
1
 
11
1
1
3
4
3
3
1
 
12
1
1
3
4
3
3
1
 

Lịch
sử

I
10
1
 
2
 
1
 
1
 
11
1
 
1
 
1
 
1
 
12
1
 
2
 
1
 
1
 
II
10
1
 
2
 
1
 
1
 
11
1
 
1
 
1
 
1
 
12
1
 
2
 
1
 
1
 

Địa

I
10
1
 
2
 
1
 
1
 
11
1
 
2
 
1
 
1
 
12
1
 
2
 
1
 
1
 
II
10
1
 
2
 
1
 
1
 
11
1
 
2
 
1
 
1
 
12
1
 
2
 
1
 
1
 
GDCD
I
10
1
 
1
 
1
 
1
 
11
1
 
1
 
1
 
1
 
12
1
 
1
 
1
 
1
 
II
10
1
 
1
 
1
 
1
 
11
1
 
1
 
1
 
1
 
12
1
 
1
 
1
 
1
 

Tiếng
Anh

I
10
1
1
3
4
2
2
1
 
11
1
1
3
4
2
2
1
 
12
1
1
3
4
2
2
1
 
II
10
1
1
3
4
2
2
1
 
11
1
1
3
4
2
2
1
 
12
1
1
3
4
2
2
1
 

Thể
dục

I
10
1
 
2
 
3
 
1
 
11
1
 
2
 
3
 
1
 
12
1
 
2
 
3
 
1
 
II
10
1
 
2
 
3
 
1
 
11
1
 
2
 
3
 
1
 
12
1
 
2
 
3
 
1
 
GDQP
I
10
1
 
1
 
1
 
1
 
11
1
 
1
 
1
 
1
 
12
1
 
1
 
1
 
1
 
II
10
1
 
1
 
1
 
1
 
11
1
 
1
 
1
 
1
 
12
1
 
1
 
1
 
1
 
 

          Toàn bộ văn bản tải tại đây.

->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?