Câu lạc bộ học tập
TÀI LIỆU GIÁO DỤC NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG- Ngày đăng: 21/01/2014
...Giáo dục cho học sinh nội dung, ý thức phòng chống tham nhũng không chỉ góp phần ổn định hoạt động của ngành giáo dục mà còn góp phần trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục.....

 .....Với thời lượng có hạn trong chương trình môn Giáo dục Công dân ở cấp THPT, chúng tôi không viết thành những chuyên đề riêng mà nội dung phòng, chống tham nhũng được tích hợp vào môn học . . . 

       Toàn bộ tài liệu tải tại đây.

->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?