Thông tin hoạt động
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - HÀ ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2011-2015, TẦM NHÌN 2020- Ngày đăng: 30/07/2013
... Chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020 nhằm xác định rõ định hướng mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hiệu trưởng, Ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.. .

          I/ TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

  1. Điểm mạnh

 * Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên gồm 136 người. Trong đó:

  Biên chế:

      + Ban giám hiệu: 4 (1 Hiệu trưởng, 3 Phó Hiệu trưởng);

     + Giáo viên: 110;

     + Nhân viên văn phòng: 12.

  Hợp đồng:

      + Giáo viên 3 người;

     + Lao công, phục vụ, bảo vệ, … : 6 người.

* Trình độ đào tạo chuyên môn nghề nghiệp của cán bộ, giáo viên: 100% đạt chuẩn, có 20 đồng chí trên chuẩn. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhìn chung có tinh thần đoàn kết, có trách nhiệm, nhiệt tình, yêu nghề và gắn bó với nhà trường.

* Đảng bộ nhà trường có 5 chi bộ với 51 đảng viên.

* Ban giám hiệu có kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý nhà trường.

 * Biên chế học sinh và chất lượng đào tạo một số năm kề trước:

      - Số lớp và số Học sinh:

          Năm học 2008-2009: gồm 49 lớp = 2307 học sinh;

         Năm học 2009-2010: gồm 47 lớp = 2038 học sinh;

         Năm học 2010-2011: gồm 47 lớp = 2008 học sinh;

         Năm học 2011-2012: gồm 47 lớp = 2114 học sinh;

     - Điểm thi và xét tuyển vào lớp 10 (tính 4 năm gần đây):

           Năm học 2009-2010: 47,0 điểm (đứng thứ 13 toàn Thành phố);

          Năm học 2010-2011: 49,0 điểm (đứng thứ 12 toàn Thành phố);

          Năm học 2011-2012: 49,5 điểm (đứng thứ 13 toàn Thành phố);

          Năm học 2012-2013: 51,5 điểm (đứng thứ 9 toàn Thành phố);

    

   . . .          < Toàn bộ kế hoạch chiến lược phát triển.... tải tại đây>

->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?