Bạn có biết, cần biết
TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC SỞ GD&ĐT TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN VÙNG LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2010-2011- Ngày đăng: 04/03/2011
Sau Hội nghị Giao ban lần thứ nhất năm học 2010-2011, Văn phòng đã có thông báo số 26/TB-BGD ĐT ngày 18/1/2011 về kết quả Hội nghị giao ban lần thứ nhất năm học 2010-2011 khối các Sở Giáo dục và Đào tạo. Văn phòng đã gửi các Sở GD&ĐT trong 7 vùng. Nay Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục trả lời của các ý kiến, kiến nghị của các vùng, cụ thể như sau:...

                                                 Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Sau Hội nghị Giao ban lần thứ nhất năm học 2010-2011, Văn phòng đã có thông báo số 26/TB-BGD ĐT ngày 18/1/2011 về kết quả Hội nghị giao ban lần thứ nhất năm học 2010-2011 khối các Sở Giáo dục và Đào tạo. Văn phòng đã gửi các Sở GD&ĐT trong 7 vùng. Nay Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục trả lời của các ý kiến, kiến nghị của các vùng, cụ thể như sau:

I. VỀ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Về giáo dục mầm non

Câu 1. Đề nghị Bộ GDĐT tham mưu với Chính phủ có cơ chế thu hút và ưu tiên các dự án, chương trình cho giáo dục mầm non, đặc biệt là dự án về nâng chất lượng đội ngũ và đầu tư cơ sở vật chất cho cấp học mầm non.

Trả lời:Hiện nay, Bộ đang chỉ đạo Vụ GDMN và các đơn vị có liên quan như: Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị, Đồ chơi trẻ em, Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ Tổ chức cán bộ … phối hợp xây dựng Dự án vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới với kinh phí dự kiến là 50 triệu USD để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn....

. . . .

 

                      Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm, có thể tải tại đây.

 

->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?