Ban giám hiệu
TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY- Ngày đăng: 01/11/2014

                      TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY

 
 
 Hiệu trưởng:
 
 
- Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hùng
Phó Hiệu trưởng:
 Thạc sỹ Lê Văn Phương

- Thạc sỹ Nguyễn Thế Quang

 - Thầy giáo Nguyễn Gia Khánh
 
Chủ tịch công đoàn:
 

-          Thầy giáo Mai Hoàng Anh

 
 

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

 
 

- Thầy giáo Nguyễn Trung Thành

 
->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?