Giới thiệu nhà trường
PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG- Ngày đăng: 07/11/2010
Phương hướng chung: - Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, - Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục-đào tạo. Coi “chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường”; quan tâm đến giáo dục chất lượng cao

 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Phương hướng chung:

- Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia,

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục-đào tạo. Coi “chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường”; quan tâm đến giáo dục chất lượng cao.

    2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; gắn việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ giáo viên và học sinh. Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và các đoàn thể quần chúng trong nhà trường.

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiếp tục duy trì nền nếp kỷ cương trong dạy và học; thực hiện đúng, đủ chương trình và kế hoạch giáo dục quy định. Đảm bảo “dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá thực chất”.

- Thực hiện đầy đủ các hoạt động giáo dục, đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh.

- Xây dựng và củng cố cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học. Giữ vững danh hiệu “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công nhận.

- Thực hiện công tác xã hội hoá làm tăng nguồn lực cho giáo dục.
->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
CÁC TIN KHÁC
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?