Tuyển sinh 2022
 
..Mục đích: Đánh giá trình độ của học sinh tại thời điểm bắt đầu năm học, phục vụ việc giảng dạy và kèm cặp học sinh; ...Hình thức thi: Trực tiếp - Mô phỏng kỳ thi IELTS kiểm tra 3 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc;

Danh mục SGK10 năm học 2022-2023 trương THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông đề xuất lựa chọn....

...Tất cả những học sinh có nguyện vọng vào trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông và đạt điểm chuẩn do Sở GD&ĐT Hà Nội duyệt (NV1: 41,75 điểm) cần phải thực hiện theo yêu cầu sau...

Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?