Nội quy Nhà trường
 
Trong bối cảnh dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp và học sinh đang tiếp tục nghỉ ở nhà để đảm bảo an toàn sức khỏe, việc học trực tuyến là một giải pháp thay thế tạm thời khi các lớp học trực tiếp không thể thực hiện....

Gồm 3 tiêu chuẩn chính: Khung cảnh, Nề nếp, chất lượng . . .

Đây là những quy định mọi cán bộ, giáo viên, học sinh và khách khi ra vào trường phải nghiêm túc thực hiện. . .


Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?