Tổ Tin học-GDQP
 
Thầy giáo: Phạm Ngọc Toàn - Tổ Trưởng

Bạn có một tài liệu định dạng PDF nhưng không biết làm cách nào chuyển sang dạng Word để có thể sử dụng làm tài liệu cho riêng mình. Điều này có thể được thực hiện dễ dàng với Solid Converter PDF.

Các bài toán, ví dụ đã giải từ dễ đến khó trong lập trình Pascal. . . Xem tham khảo khi học chương trình lớp 11.

Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?