Tổ Lý - KTCN
 
Cô giáo: Đào Thị Lan - Tổ Trưởng

Từ xa xưa, con người đã chú ý đến những hiện tượng thiên nhiên hàng ngày xảy ra trên bầu trời như Mặt trời mọc, Mặt trời lặn, trăng tròn, trăng khuyết ... Một nhu cầu rất tự nhiên của con người là tìm cách giải thích thế giới, giải thích các hiện tượng như trên, và do đó ngay từ thời Cổ Hy lạp, môn thiên văn đã ra đời nhằm hướng tới việc giải thích các hiện tượng xảy ra trong vũ trụ.

Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?