Kế hoạch công tác
 
...Tổ chức thi học kỳ I từ 07/12 đến 17/12/2016. Hoàn thành đánh giá xếp loại học sinh về 2 mặt giáo dục vào ngày 22/12/2016. Phân công giảng dạy, sắp xếp TKB cho học kỳ II, thực hiện từ 26/12/2016...

... Đoàn Thanh niên phát động thi đua, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11..

...- Kiểm tra hoạt động sư phạm, công tác chuyên môn và hồ sơ của từng cán bộ, giáo viên. Giáo viên tiếp tục dự giờ của đồng nghiệp...

Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?