Câu lạc bộ học tập
 
Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hàng năm của mỗi cán bộ, giáo viên thường được thực hiện dưới hai dạng: Sáng kiến kinh nghiệm hoặc Đề tài nghiên cứu khoa học...

...Giáo dục cho học sinh nội dung, ý thức phòng chống tham nhũng không chỉ góp phần ổn định hoạt động của ngành giáo dục mà còn góp phần trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục.....

Các SKKN của các môn Sử, Toán, Tin được xếp loại cao cấp thành phố chia sẻ với các đồng nghiệp.

Một số chuyên đề giúp các em yêu thích lập trình TP . . . Các chuyên đề có thể Download tại Thư viện Download. . . . .

Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?