Thông báo
 
Quyết định v/v giao dự toán ngân sách nhà nước 2020

Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của trương THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, theo quy định tại nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ....

Hướng dẫn chuyển trường học sinh THPT, chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên đợt đầu học kỳ 2 năm học 2019 - 2020.

Thực hiện theo Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính.

Báo cáo quyết toán năm 2018 của trương THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông...

Thực hiện theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính.

Thực hiện theo thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ tài chính.

Quyết định v/v giao dự toán ngân sách nhà nước 2019.

Hiện nay nhà trường đã trả bằng TNTHPT năm 2018 cho các học sinh. Các học sinh đến nhận bằng vào sáng thứ 2, thứ 7 và chiều thứ 4. Tại phòng HÀNH CHÍNH. Khi đi nhận bằng phải có CMND hay THẺ CĂN CƯỚC.

Sổ liên lạc điện tử là phần mềm kết nối thông tin giữa nhà trường và phụ huynh học sinh, giúp cho phụ huynh học sinh có thể theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của con em mình một cách chính xác và nhanh nhất.

12
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?