Thông báo
 
Hiện nay nhà trường đã trả bằng TNTHPT năm 2018 cho các học sinh. Các học sinh đến nhận bằng vào sáng thứ 2, thứ 7 và chiều thứ 4. Tại phòng HÀNH CHÍNH. Khi đi nhận bằng phải có CMND hay THẺ CĂN CƯỚC.

Sổ liên lạc điện tử là phần mềm kết nối thông tin giữa nhà trường và phụ huynh học sinh, giúp cho phụ huynh học sinh có thể theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của con em mình một cách chính xác và nhanh nhất.

...Số lượng người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ ở nước ta hiện nay như thế nào so với hệ thống đường xá hiện có? Những người tham gia giao thông trong ảnh có đi đúng làn đường quy định không? Có thực hiện đúng các quy định về trật tự an toàn giao thông không? Cụ thể như thế nào? ......

Quy định các con điểm tối thiểu cấp THPT năm 2016-2017.

...Căn cứ Điều lệ trường THPT và các Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành Giáo dục và Đào tạo. ...

Theo quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) .......

Theo qui định con điểm tối thiểu từng môn học của Bộ GD&ĐT, qua PPCT và thống nhất của các Tổ, Nhóm chuyên môn. Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông thống nhất quy định các con điểm .....

Nhà trường thông báo học sinh đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh Đại học 2013 cũng nhằm khuyến khích cho các lớp đàn em, đặc biệt là khóa 42 (2011-2014) trong năm học tới sẽ nỗ lực hơn nữa trong học tập rèn luyện, tiếp nối truyền thống của các anh chị đi trước, không phụ tâm huyết và công sức của thầy cô giáo, đem lại những thành tích cao làm rạng danh cho nhà trường. Các em có quyết tâm không?

Mời các đồng nghiệp xem Thông tư ban hành quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo số: 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2012 và hướng dẫn qui trình cấp phép dạy thêm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 25 tháng 6 năm 2012. . .

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số: 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2012 quy định về dạy thêm học thêm. . .

Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?