Văn bản pháp quy
Số hiệu văn bản 58/2011/TT-BGDĐT
Tên văn bản THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 12/12/2011
Ngày có hiệu lực 26/01/2012
Trích yếu nội dung

 Thông tư này thay thế Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành . . .

Người ký Thứ trưởng: Nguyễn Vinh Hiển
File gắn kèm TT58XLTHCS_THPT 12
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?