Văn bản pháp quy
Số hiệu văn bản 01/2011/TT-BNV
Tên văn bản Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 19/01/2011
Ngày có hiệu lực 05/03/2011
Trích yếu nội dung

 Thông tư 01/2011/TT-BNV  ngày 19/1/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính ( Thông tư này thay thế thông tư 55 cũ của BNV-VPCP )

Người ký Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Trần Văn Tuấn
File gắn kèm 01TT-BNV
*BÀN VỀ CÁCH VIẾT SKKN
Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hàng năm của mỗi cán bộ, giáo viên thường được thực hiện dưới hai dạng: Sáng kiến kinh nghiệm hoặc Đề tài nghiên cứu khoa học...
*CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 VÀ THÁNG 5 NĂM 2014
...Giảng dạy hết chương trình, không thêm hoặc bớt vào chương trình (kết thúc chương trình trước ngày 18/5/2014). Nếu thiếu quỹ thời gian để hoàn thành chương trình: giáo viên báo cáo với BGH bằng văn bản trước ngày 30/4/2014 để sắp xếp dạy bổ sung trước khi Bế giảng năm học....
*HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐH, CĐ, TCCN NĂM 2014
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các trường Trung học phổ thông (THPT), các Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX), các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã (phòng GDĐT), các trường Trung cấp nghề (TCN), Cao đẳng nghề (CĐN) thực hiện những công việc cụ thể trong việc triển khai công tác tuyển sinh vào các trường Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ), Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) năm 2014 như sau:...
*TÀI LIỆU GIÁO DỤC NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
...Giáo dục cho học sinh nội dung, ý thức phòng chống tham nhũng không chỉ góp phần ổn định hoạt động của ngành giáo dục mà còn góp phần trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục.....
*CHẤN CHỈNH VIỆC LẠM DỤNG HỒ SƠ SỔ SÁCH TRONG NHÀ TRƯỜNG
...Không được yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài các loại sau:...
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?