Văn bản pháp quy
Số hiệu văn bản 01/2011/TT-BNV
Tên văn bản Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 19/01/2011
Ngày có hiệu lực 05/03/2011
Trích yếu nội dung

 Thông tư 01/2011/TT-BNV  ngày 19/1/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính ( Thông tư này thay thế thông tư 55 cũ của BNV-VPCP )

Người ký Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Trần Văn Tuấn
File gắn kèm 01TT-BNV
*CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2014
...Tổ chức kiểm tra, rà soát công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp, hồ sơ chuyên môn, việc thực hiện phân phối chương trình đối với giáo viên, sao cho kết thúc học kỳ I vào 30/12/2014.....
*LỊCH KIỂM TRA VÀ HOÀN THÀNH HỒ SƠ HỌC KỲ I (2014 -2015)
...Các môn không tổ chức kiểm tra chung: Tổ hoặc nhóm chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập cho học sinh; đề kiểm tra được tổ, nhóm duyệt. Giáo viên bộ môn (căn cứ nội dung ôn tập đã được tổ, nhóm ấn định) chủ động hướng dẫn ôn tập và kiểm tra học kỳ theo từng lớp dạy. Thời gian kiểm tra: từ ngày 12/12 đến hết ngày 18/12/2014....
*THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4 - HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2014-2015
Thời khóa biểu số 4 học kỳ I năm học 2014-2015, bắt đầu thực hiện từ 01/12/2014.....
*PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC MẶT CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - HÀ ĐÔNG
Căn cứ Điều lệ trường THPT và các Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành Giáo dục và Đào tạo. Để từng bước tổ chức hợp lý các hoạt động trong nhà trường, sau khi bàn bạc cùng tập thể lãnh đạo, Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông phân công trách nhiệm của các thành viên trong Ban giám hiệu nhà trường như sau...
*TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?