Văn bản pháp quy
Số hiệu văn bản 01/2011/TT-BNV
Tên văn bản Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 19/01/2011
Ngày có hiệu lực 05/03/2011
Trích yếu nội dung

 Thông tư 01/2011/TT-BNV  ngày 19/1/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính ( Thông tư này thay thế thông tư 55 cũ của BNV-VPCP )

Người ký Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Trần Văn Tuấn
File gắn kèm 01TT-BNV
*KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2015
...Tổ chức kiểm tra công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm; hồ sơ chuyên môn, việc thực hiện quy chế chuyên môn đối với giáo viên và việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, viên chức khác. Giáo viên bộ môn vào điểm sổ cái theo đúng tiến độ....
*THỜI KHÓA BIỂU SỐ 6 - HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2014-2015
Thời khóa biểu số 6 học kỳ 2 năm học 2014-2015, bắt đầu thực hiện từ 02/02/2015.....
*QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2015
..Ban hành theo quyết định số 01/QĐ-QCCTNB ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông ....
*HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIỄN ĐÀN TRUONGTRUCTUYEN.EDU.VN
Tăng cường nội dung sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và KTĐG. Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa diễn đàn TRUONGTRUCTUYEN để giúp các giáo viên:
*PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC MẶT CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - HÀ ĐÔNG
Căn cứ Điều lệ trường THPT và các Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành Giáo dục và Đào tạo. Để từng bước tổ chức hợp lý các hoạt động trong nhà trường, sau khi bàn bạc cùng tập thể lãnh đạo, Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông phân công trách nhiệm của các thành viên trong Ban giám hiệu nhà trường như sau...
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?