Văn bản pháp quy
Số hiệu văn bản 01/2011/TT-BNV
Tên văn bản Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 19/01/2011
Ngày có hiệu lực 05/03/2011
Trích yếu nội dung

 Thông tư 01/2011/TT-BNV  ngày 19/1/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính ( Thông tư này thay thế thông tư 55 cũ của BNV-VPCP )

Người ký Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Trần Văn Tuấn
File gắn kèm 01TT-BNV
*THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
Thới khóa biểu số 1,học kỳ I năm học 2015-2016. Thực hiện từ ngày 17/8/2015, mời các thầy cô và ......
* KẾ HOẠCH THÁNG 8 VÀ THÁNG 9 NĂM 2015
...Cán bộ, giáo viên học tập Nghị quyết số 29 – NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhiệm vụ năm học và các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Sở GD&ĐT quy định. Tổ chức cho học sinh lao động tổng vệ sinh các phòng học, phòng chức năng,... Phân công ổn định công tác học kỳ I và cả năm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hoàn thành Thời khóa biểu số 1 trước ngày 16/8/2015. Trưởng các bộ phận công tác, từng cá nhân lập kế hoạch công tác của học kỳ I và cả năm học xong trước 15/9/2015...
*PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC MẶT CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN LĂNH ĐẠO TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - HÀ ĐÔNG
...Căn cứ Điều lệ trường THPT và các Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành Giáo dục và Đào tạo. Để từng bước tổ chức hợp lý các hoạt động trong nhà trường, sau khi bàn bạc cùng tập thể lãnh đạo, Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông phân công trách nhiệm ...
*PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2015
Các học sinh được công nhận tốt nghiệp và đủ điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT ..... tải phiếu đăng ký xét tuyển...
*TỔ CHỨC ÔN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015
..... Nội dung thi THPT quốc gia nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12. Bộ GDĐT không phát hành tài liệu ôn tập kỳ thi THPT quốc gia và không có quy định bắt buộc giáo viên, học sinh phải sử dụng tài liệu tham khảo cụ thể nào...
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?