Văn bản pháp quy
Số hiệu văn bản 02/2011/TT-BGDĐT
Tên văn bản Ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 20/01/2011
Ngày có hiệu lực 06/03/2011
Trích yếu nội dung
Người ký Thứ trưởng Trần Quang Quý
File gắn kèm 02TT
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?