Văn bản pháp quy
Số hiệu văn bản 34/2010/TT-BGDĐT
Tên văn bản Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 08/12/2010
Ngày có hiệu lực 22/01/2011
Trích yếu nội dung

 Thông tư số 34/2010/TT-BGDĐT, ngày 08 tháng 12 năm 2010 Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp

Người ký Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
File gắn kèm TT34
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?