Văn bản pháp quy
Số hiệu văn bản 38/2005/QH11
Tên văn bản Luật Giáo dục
Cơ quan ban hành Quốc hội
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 14/06/2005
Ngày có hiệu lực 01/01/2006
Trích yếu nội dung
Người ký Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An
File gắn kèm LUAT_GIAO_DUC_2005
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?