Văn bản pháp quy
Số hiệu văn bản 51/2008/QĐ-BGDĐT
Tên văn bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 15/09/2008
Ngày có hiệu lực 15/09/2008
Trích yếu nội dung
Người ký Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân
File gắn kèm Bo_sung_QC40
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?