Văn bản pháp quy
Số hiệu văn bản 11/2008/QĐ-BGDĐT
Tên văn bản Quyết định Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 28/03/2008
Ngày có hiệu lực 28/03/2008
Trích yếu nội dung

                                                      

Người ký Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
File gắn kèm DL_Hoi_CM_HS
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?