Văn bản pháp quy
Số hiệu văn bản 7507/ SGD&ĐT-GDTrH
Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010 – 2011.
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/09/2010
Ngày có hiệu lực 13/09/2010
Trích yếu nội dung

 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010 – 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Người ký Phó Giám đốc: Đoàn Hoài Vĩnh
File gắn kèm NVNH10-11
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?