Văn bản pháp quy
Số hiệu văn bản 28 /2009/TT-BGDĐT
Tên văn bản Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 21/10/2009
Ngày có hiệu lực 06/12/2009
Trích yếu nội dung

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG.

Người ký Thứ trưởng: Nguyễn Vinh Hiển
File gắn kèm CDLViec_cua_GV
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?