Giới thiệu nhà trường
Lê Quý Đôn sinh ngày 2/8/1726 mất ngày 14/4 năm Giáp Thìn (11/6/1784) . Ông là con tiến sĩ Lê Phú Thứ, quê ở huyện Diên Hà ( nay thuộc thôn Phú Hiếu, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà) tỉnh Thái Bình...
Nội quy Nhà trường
Gồm 3 tiêu chuẩn chính: Khung cảnh, Nề nếp, chất lượng . . .
Thời khóa biểu
Thời khóa biểu số 6 học kỳ 2 năm học 2014-2015, bắt đầu thực hiện từ 02/02/2015.....
Kế hoạch công tác
...Tổ chức kiểm tra công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm; hồ sơ chuyên môn, việc thực hiện quy chế chuyên môn đối với giáo viên và việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, viên chức khác. Giáo viên bộ môn vào điểm sổ cái theo đúng tiến độ....
Thông tin hoạt động
... Chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020 nhằm xác định rõ định hướng mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hiệu trưởng, Ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.. .
Thông báo
Các đồng chí CB, GV xem và tham góp ý kiến BỘ LUẬT DÂN SỰ và QUY CHÊ TUYỂN SINH NĂM 2015...
Câu lạc bộ học tập
Tăng cường nội dung sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và KTĐG. Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa diễn đàn TRUONGTRUCTUYEN để giúp các giáo viên:
Bạn có biết, cần biết
..... Nội dung thi THPT quốc gia nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12. Bộ GDĐT không phát hành tài liệu ôn tập kỳ thi THPT quốc gia và không có quy định bắt buộc giáo viên, học sinh phải sử dụng tài liệu tham khảo cụ thể nào...
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?