Giới thiệu nhà trường
Lê Quý Đôn sinh ngày 2/8/1726 mất ngày 14/4 năm Giáp Thìn (11/6/1784) . Ông là con tiến sĩ Lê Phú Thứ, quê ở huyện Diên Hà ( nay thuộc thôn Phú Hiếu, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà) tỉnh Thái Bình...
Nội quy Nhà trường
Gồm 3 tiêu chuẩn chính: Khung cảnh, Nề nếp, chất lượng . . .
Thời khóa biểu
Thới khóa biểu số 3,học kỳ I năm học 2015-2016. Thực hiện từ ngày 05/10/2015, do có sự thay đổi về nhân sự. Mời các thầy cô và ......
Kế hoạch công tác
....Tổ chức: Lễ kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Kỷ niệm 45 thành lập trường; Đón nhận trường chuẩn Quốc gia; Giao lưu gặp gỡ cựu giáo chức của trường.....
Thông tin hoạt động
...Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của nhà trường thực hiện theo Điều lệ trường trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức nhà trường gồm có : Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, 8 tổ chuyên môn (Toán, Vật lý-KTCN, Hóa học, Sinh-Công nghệ-Thể dục, Tin học-Quốc phòng, Văn, Sử-Địa-GDCD, Ngoại ngữ) và 1 tổ Văn phòng...
Thông báo
Theo quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) .......
Câu lạc bộ học tập
Tăng cường nội dung sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và KTĐG. Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa diễn đàn TRUONGTRUCTUYEN để giúp các giáo viên:
Bạn có biết, cần biết
..... Nội dung thi THPT quốc gia nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12. Bộ GDĐT không phát hành tài liệu ôn tập kỳ thi THPT quốc gia và không có quy định bắt buộc giáo viên, học sinh phải sử dụng tài liệu tham khảo cụ thể nào...
*KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 - 2015
....Tổ chức: Lễ kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Kỷ niệm 45 thành lập trường; Đón nhận trường chuẩn Quốc gia; Giao lưu gặp gỡ cựu giáo chức của trường.....
*THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
Thới khóa biểu số 3,học kỳ I năm học 2015-2016. Thực hiện từ ngày 05/10/2015, do có sự thay đổi về nhân sự. Mời các thầy cô và ......
*QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - HÀ ĐÔNG
...Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của nhà trường thực hiện theo Điều lệ trường trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức nhà trường gồm có : Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, 8 tổ chuyên môn (Toán, Vật lý-KTCN, Hóa học, Sinh-Công nghệ-Thể dục, Tin học-Quốc phòng, Văn, Sử-Địa-GDCD, Ngoại ngữ) và 1 tổ Văn phòng...
*QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
...Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của các thành viên trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường....
*BA CÔNG KHAI TRONG TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - HÀ ĐÔNG
Theo quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) .......
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?