Giới thiệu nhà trường
Lê Quý Đôn sinh ngày 2/8/1726 mất ngày 14/4 năm Giáp Thìn (11/6/1784) . Ông là con tiến sĩ Lê Phú Thứ, quê ở huyện Diên Hà ( nay thuộc thôn Phú Hiếu, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà) tỉnh Thái Bình...
Nội quy Nhà trường
Gồm 3 tiêu chuẩn chính: Khung cảnh, Nề nếp, chất lượng . . .
Thời khóa biểu
Thời khóa biểu số 4 học kỳ I năm học 2014-2015, bắt đầu thực hiện từ 01/12/2014.....
Kế hoạch công tác
...Tổ chức kiểm tra, rà soát công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp, hồ sơ chuyên môn, việc thực hiện phân phối chương trình đối với giáo viên, sao cho kết thúc học kỳ I vào 30/12/2014.....
Thông tin hoạt động
... Chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020 nhằm xác định rõ định hướng mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hiệu trưởng, Ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.. .
Thông báo
...Các môn không tổ chức kiểm tra chung: Tổ hoặc nhóm chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập cho học sinh; đề kiểm tra được tổ, nhóm duyệt. Giáo viên bộ môn (căn cứ nội dung ôn tập đã được tổ, nhóm ấn định) chủ động hướng dẫn ôn tập và kiểm tra học kỳ theo từng lớp dạy. Thời gian kiểm tra: từ ngày 12/12 đến hết ngày 18/12/2014....
Câu lạc bộ học tập
Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hàng năm của mỗi cán bộ, giáo viên thường được thực hiện dưới hai dạng: Sáng kiến kinh nghiệm hoặc Đề tài nghiên cứu khoa học...
Bạn có biết, cần biết
Bảng xếp hạng "TOP 200 trường THPT" cho bạn biết chất lượng (tính theo điểm số) của lớp 12 (TN năm 2014) dự thi Đại học năm nay. Tuy nhiên, thứ tự xếp hạng chỉ mang tính tham khảo vì điểm số trung bình đạt cao không có nghĩa là trường THPT đó "giỏi" hơn các trường khác. Do số lượng thí sinh đăng ký dự thi một hay nhiều trường ĐH mà tỉ lệ điểm trung bình thi ĐH của từng trường cũng có sự biến động.
*CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2014
...Tổ chức kiểm tra, rà soát công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp, hồ sơ chuyên môn, việc thực hiện phân phối chương trình đối với giáo viên, sao cho kết thúc học kỳ I vào 30/12/2014.....
*LỊCH KIỂM TRA VÀ HOÀN THÀNH HỒ SƠ HỌC KỲ I (2014 -2015)
...Các môn không tổ chức kiểm tra chung: Tổ hoặc nhóm chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập cho học sinh; đề kiểm tra được tổ, nhóm duyệt. Giáo viên bộ môn (căn cứ nội dung ôn tập đã được tổ, nhóm ấn định) chủ động hướng dẫn ôn tập và kiểm tra học kỳ theo từng lớp dạy. Thời gian kiểm tra: từ ngày 12/12 đến hết ngày 18/12/2014....
*THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4 - HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2014-2015
Thời khóa biểu số 4 học kỳ I năm học 2014-2015, bắt đầu thực hiện từ 01/12/2014.....
*PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC MẶT CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - HÀ ĐÔNG
Căn cứ Điều lệ trường THPT và các Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành Giáo dục và Đào tạo. Để từng bước tổ chức hợp lý các hoạt động trong nhà trường, sau khi bàn bạc cùng tập thể lãnh đạo, Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông phân công trách nhiệm của các thành viên trong Ban giám hiệu nhà trường như sau...
*TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?