Giới thiệu nhà trường
Lê Quý Đôn sinh ngày 2/8/1726 mất ngày 14/4 năm Giáp Thìn (11/6/1784) . Ông là con tiến sĩ Lê Phú Thứ, quê ở huyện Diên Hà ( nay thuộc thôn Phú Hiếu, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà) tỉnh Thái Bình...
Nội quy Nhà trường
Gồm 3 tiêu chuẩn chính: Khung cảnh, Nề nếp, chất lượng . . .
Thời khóa biểu
Thời khóa biểu số 4 - học kỳ II, năm học 2013-2014 có sự thay đổi nhằm tăng cường ôn tập phục vụ thi TNTHPT . Bắt đầu thực hiện từ 05 tháng 5 năm 2014...
Kế hoạch công tác
...Giảng dạy hết chương trình, không thêm hoặc bớt vào chương trình (kết thúc chương trình trước ngày 18/5/2014). Nếu thiếu quỹ thời gian để hoàn thành chương trình: giáo viên báo cáo với BGH bằng văn bản trước ngày 30/4/2014 để sắp xếp dạy bổ sung trước khi Bế giảng năm học....
Thông tin hoạt động
... Chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020 nhằm xác định rõ định hướng mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hiệu trưởng, Ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.. .
Thông báo
Ban thi đua nhà trường gửi các cán bộ giáo viên các loại mẫu của SKKN và thi đua ...
Câu lạc bộ học tập
Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hàng năm của mỗi cán bộ, giáo viên thường được thực hiện dưới hai dạng: Sáng kiến kinh nghiệm hoặc Đề tài nghiên cứu khoa học...
Bạn có biết, cần biết
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các trường Trung học phổ thông (THPT), các Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX), các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã (phòng GDĐT), các trường Trung cấp nghề (TCN), Cao đẳng nghề (CĐN) thực hiện những công việc cụ thể trong việc triển khai công tác tuyển sinh vào các trường Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ), Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) năm 2014 như sau:...
*BÀN VỀ CÁCH VIẾT SKKN
Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hàng năm của mỗi cán bộ, giáo viên thường được thực hiện dưới hai dạng: Sáng kiến kinh nghiệm hoặc Đề tài nghiên cứu khoa học...
*CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 VÀ THÁNG 5 NĂM 2014
...Giảng dạy hết chương trình, không thêm hoặc bớt vào chương trình (kết thúc chương trình trước ngày 18/5/2014). Nếu thiếu quỹ thời gian để hoàn thành chương trình: giáo viên báo cáo với BGH bằng văn bản trước ngày 30/4/2014 để sắp xếp dạy bổ sung trước khi Bế giảng năm học....
*HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐH, CĐ, TCCN NĂM 2014
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các trường Trung học phổ thông (THPT), các Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX), các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã (phòng GDĐT), các trường Trung cấp nghề (TCN), Cao đẳng nghề (CĐN) thực hiện những công việc cụ thể trong việc triển khai công tác tuyển sinh vào các trường Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ), Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) năm 2014 như sau:...
*TÀI LIỆU GIÁO DỤC NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
...Giáo dục cho học sinh nội dung, ý thức phòng chống tham nhũng không chỉ góp phần ổn định hoạt động của ngành giáo dục mà còn góp phần trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục.....
*CHẤN CHỈNH VIỆC LẠM DỤNG HỒ SƠ SỔ SÁCH TRONG NHÀ TRƯỜNG
...Không được yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài các loại sau:...
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?