Giới thiệu nhà trường
Lê Quý Đôn sinh ngày 2/8/1726 mất ngày 14/4 năm Giáp Thìn (11/6/1784) . Ông là con tiến sĩ Lê Phú Thứ, quê ở huyện Diên Hà ( nay thuộc thôn Phú Hiếu, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà) tỉnh Thái Bình...
Nội quy Nhà trường
Gồm 3 tiêu chuẩn chính: Khung cảnh, Nề nếp, chất lượng . . .
Thời khóa biểu
Thời khóa biểu số 5 học kỳ 2 năm học 2014-2015, bắt đầu thực hiện từ 05/01/2014.....
Kế hoạch công tác
...Sơ kết học kỳ I. Ổn định và giữ vững nền nếp trường học ngay từ đầu học kỳ II. Tăng cường kiểm tra nhắc nhở học sinh thực hiện Nội quy nhà trường. Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/2009/NĐ-CP (v/v quản lý, sử dụng các loại pháo) của Thủ tướng Chính phủ: cho từng học sinh ký cam kết thực hiện. .....
Thông tin hoạt động
... Chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020 nhằm xác định rõ định hướng mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hiệu trưởng, Ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.. .
Thông báo
..Ban hành theo quyết định số 01/QĐ-QCCTNB ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông ....
Câu lạc bộ học tập
Tăng cường nội dung sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và KTĐG. Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa diễn đàn TRUONGTRUCTUYEN để giúp các giáo viên:
Bạn có biết, cần biết
Bảng xếp hạng "TOP 200 trường THPT" cho bạn biết chất lượng (tính theo điểm số) của lớp 12 (TN năm 2014) dự thi Đại học năm nay. Tuy nhiên, thứ tự xếp hạng chỉ mang tính tham khảo vì điểm số trung bình đạt cao không có nghĩa là trường THPT đó "giỏi" hơn các trường khác. Do số lượng thí sinh đăng ký dự thi một hay nhiều trường ĐH mà tỉ lệ điểm trung bình thi ĐH của từng trường cũng có sự biến động.
*QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2015
..Ban hành theo quyết định số 01/QĐ-QCCTNB ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông ....
*HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIỄN ĐÀN TRUONGTRUCTUYEN.EDU.VN
Tăng cường nội dung sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và KTĐG. Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa diễn đàn TRUONGTRUCTUYEN để giúp các giáo viên:
*CÁC VĂN BẢN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015-2017
...Kế hoạch số 15 - KH/ĐU ngày 05 /11/2014 của Đảng ủy trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông về “Tổ chức Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội đảng bộ trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông lần thứ XXIX (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Căn cứ tình hình thực tiễn của Đảng bộ, Đảng ủy hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017...
*KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1&2 NĂM 2015
...Sơ kết học kỳ I. Ổn định và giữ vững nền nếp trường học ngay từ đầu học kỳ II. Tăng cường kiểm tra nhắc nhở học sinh thực hiện Nội quy nhà trường. Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/2009/NĐ-CP (v/v quản lý, sử dụng các loại pháo) của Thủ tướng Chính phủ: cho từng học sinh ký cam kết thực hiện. .....
*THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 - HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2014-2015
Thời khóa biểu số 5 học kỳ 2 năm học 2014-2015, bắt đầu thực hiện từ 05/01/2014.....
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?