Giới thiệu nhà trường
Lê Quý Đôn sinh ngày 2/8/1726 mất ngày 14/4 năm Giáp Thìn (11/6/1784) . Ông là con tiến sĩ Lê Phú Thứ, quê ở huyện Diên Hà ( nay thuộc thôn Phú Hiếu, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà) tỉnh Thái Bình...
Nội quy Nhà trường
Gồm 3 tiêu chuẩn chính: Khung cảnh, Nề nếp, chất lượng . . .
Thời khóa biểu
Thới khóa biểu số 1,học kỳ I năm học 2015-2016. Thực hiện từ ngày 17/8/2015, mời các thầy cô và ......
Kế hoạch công tác
...Cán bộ, giáo viên học tập Nghị quyết số 29 – NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhiệm vụ năm học và các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Sở GD&ĐT quy định. Tổ chức cho học sinh lao động tổng vệ sinh các phòng học, phòng chức năng,... Phân công ổn định công tác học kỳ I và cả năm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hoàn thành Thời khóa biểu số 1 trước ngày 16/8/2015. Trưởng các bộ phận công tác, từng cá nhân lập kế hoạch công tác của học kỳ I và cả năm học xong trước 15/9/2015...
Thông tin hoạt động
... Chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020 nhằm xác định rõ định hướng mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hiệu trưởng, Ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.. .
Thông báo
...Căn cứ Điều lệ trường THPT và các Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành Giáo dục và Đào tạo. Để từng bước tổ chức hợp lý các hoạt động trong nhà trường, sau khi bàn bạc cùng tập thể lãnh đạo, Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông phân công trách nhiệm ...
Câu lạc bộ học tập
Tăng cường nội dung sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và KTĐG. Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa diễn đàn TRUONGTRUCTUYEN để giúp các giáo viên:
Bạn có biết, cần biết
..... Nội dung thi THPT quốc gia nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12. Bộ GDĐT không phát hành tài liệu ôn tập kỳ thi THPT quốc gia và không có quy định bắt buộc giáo viên, học sinh phải sử dụng tài liệu tham khảo cụ thể nào...
*THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
Thới khóa biểu số 1,học kỳ I năm học 2015-2016. Thực hiện từ ngày 17/8/2015, mời các thầy cô và ......
* KẾ HOẠCH THÁNG 8 VÀ THÁNG 9 NĂM 2015
...Cán bộ, giáo viên học tập Nghị quyết số 29 – NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhiệm vụ năm học và các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Sở GD&ĐT quy định. Tổ chức cho học sinh lao động tổng vệ sinh các phòng học, phòng chức năng,... Phân công ổn định công tác học kỳ I và cả năm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hoàn thành Thời khóa biểu số 1 trước ngày 16/8/2015. Trưởng các bộ phận công tác, từng cá nhân lập kế hoạch công tác của học kỳ I và cả năm học xong trước 15/9/2015...
*PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC MẶT CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN LĂNH ĐẠO TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - HÀ ĐÔNG
...Căn cứ Điều lệ trường THPT và các Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành Giáo dục và Đào tạo. Để từng bước tổ chức hợp lý các hoạt động trong nhà trường, sau khi bàn bạc cùng tập thể lãnh đạo, Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông phân công trách nhiệm ...
*PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2015
Các học sinh được công nhận tốt nghiệp và đủ điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT ..... tải phiếu đăng ký xét tuyển...
*TỔ CHỨC ÔN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015
..... Nội dung thi THPT quốc gia nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12. Bộ GDĐT không phát hành tài liệu ôn tập kỳ thi THPT quốc gia và không có quy định bắt buộc giáo viên, học sinh phải sử dụng tài liệu tham khảo cụ thể nào...
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?